Tanácsok A-B típusú vagyis nyílt égésterű gázkészülék biztonságos üzemeltetése céljából.

  • A földgázellátásról szóló törvény kimondja, hogy „a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.”
  • Annak érdekében, hogy gázkészülékeink műszaki biztonságát megőrizzük, rendszeres karbantartásra van szükség. Évente egyszer – a fűtésszezon kezdete előtt – a földgázüzemű készülékek szakember általi karbantartását, ellenőrzését.
  • A rendszeres karbantartás biztosítja a gázberendezések biztonságos és problémamentes használatát, és nem utolsó sorban ennek révén növelhetjük készülékeink hatásfokát is, ami konkrét megtakarítást eredményez a fűtési költségekben.
  • Égéstermék-elvezető rendszer évenkénti felülvizsgálását KÉTÜSZ által. (együtt tanúsított rendszereknél a szervizelő hatásköre)
  • Megbízható üzemű CO érzékelő-jelző beépítését.